09 Ekim 2017 Pazartesi

Dünya Posta Günü Kutlama Mesajı...

Dünya Posta Günü Kutlama Mesajı...

Bireylerin ve oluşturdukları toplumların hayatlarında önemli zaman dilimleri olduğu gibi sektörlerin ve sektörlerde faaliyet gösteren oluşumların da önemli günleri ve dönemleri vardır. Etkilediği kitle ve oluşturduğu etki bakımından insanlık tarihi boyunca daima gündemde olan iletişim ve posta sektöründe önem arz eden günlerden birisi de 9 Ekim Dünya Posta Günü'dür.

Dünya Posta Birliğine üye ülkeler tarafından her yıl düzenli olarak kutlanan günün posta idareleri arasındaki birliktelik ruhunun bir ürünüdür.

Temel görevi halkımızın en doğal hakkı olan haberleşmeyi sağlamak olan dairemiz olanaklar ölçüsünde bu hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Gelişen çağımızda teknolojik ilerleme mektuplaşma alışkanlığını azaltmış olsa bile ticari haberleşme, tebrik ve kitap vs. aboneliği arttığından faaliyetler bu yönde yoğunlaşmaktadır. Elektronik haberleşme ne kadar gelişirse gelişsin posta hizmetleri her zaman ve her yerde var olmaya devam edecektir.

9 Ekim Dünya Posta Günü'nü KKTC Posta Dairesi olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmada özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma bu anlamlı gün vesilesiyle teşekkür eder, Dünya Posta Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Sövüda TABAK

Posta Dairesi Müdürü