Menu
  1. ANASAYFA
  2. KURUMSAL
  3. BAĞLI BİRİMLER
  4. MEVZUAT
  5. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
  6. GALERİ
  7. Filateli Servisi
  8. İLETİŞİM

YARDIMCI SERVİSLER

I.  Taahhütlü Servisi:
    Yurtiçi ve yurtdışı posta gönderileri taahhütlü ücret farkı alınmak suretiyle kayıtlı gönderi olarak gişelerimizde kabul edilmekte ve imza karşılığı alıcısına teslim edilmektedir.

II.  Ödemeli Servisi:
    K.K.T.C. Posta Dairesi olarak servislerimizde ödemeli posta gönderisi kabulü sadece Resmi Daireler tarafından postalanan maddelere yapılmakla birlikte, sadece Türkiye’de kabul edilen ve alıcısı K.K.T.C. de olan ödemeli posta gönderileri alıcılarına teslim edilmektedir.

III. Özel Ulak Servisi:
    Posta ulaşımında önemli bir yeri olan özel ulak (EXPRESS) işaretli gönderiler özel bir dağıtıcı ile bekletilmeden alıcılarına ulaştırılmaktadır. Gişelerimizden ise ek hizmet farkı alınmak suretiyle özel ulak (EXPRESS) gönderi kabulü yapılmaktadır.

IV. Mektup Postalama Kutuları:
    Topluma kolaylık sağlamak amacı ile kullanılan mektup postalama kutuları şehirlerde işlek ve kalabalık semtlerde, köylerde ise uygun yerlerde hizmete sunulmuştur.

 

İade Posta Servisi:

    Posta hizmetlerinde, postaya verilen her gönderinin alıcısına teslimi esas olmasına rağmen bazı gönderiler alıcılarına çeşitli sebeplerden dolayı teslim edilememektedir. Bu gibi mektuplardan üzerinde gönderici adresi olanlar göndericilerine iade edilmekte, adresi olmayanlar ise İade Mektup Servisimizde toplanmaktadır. Toplanan bu mektuplar işleme tabi tutularak göndericisinin saptanması halinde, göndericiye sebep de gösterilerek iade edilmektedir. Göndericisi bulunmayan mektuplar ise ilgili servis tarafından imha edilmektedir. Genel olarak mektupların iade sebepleri aşağıda gösterildiği gibidir;

Adressiz postalama,
Eksik adres,
Yanlış adres,
Reddolunmuş mektuplar, 
Alıcı veya göndericilerin ölmüş olmaları,
Arızalı ambalaj,
Pulsuz postalama (gönderici adresi bilinmesi halinde),
Alıcı veya gönderici adresten ayrılmış ise.