Menu
  1. ANASAYFA
  2. KURUMSAL
  3. BAĞLI BİRİMLER
  4. MEVZUAT
  5. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
  6. GALERİ
  7. Filateli Servisi
  8. İLETİŞİM

PULCULUK

PULUN ÖYKÜSÜ:

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü'nün arşivinden derlenen bilgilere göre pulun macerası: 

1840 yılında, İngiltere'de posta arabaları mahalleleri dolaşır, postacı, boru çalarak vatandaşları mektuplarını almaya çağırırdı. Postacı, arabanın üzerine çıkarak zarflardan isimleri okur, ismi okunan kişi de posta ücretini ödeyip mektubunu alırdı.

İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası Vekili Sir Roland Hill, bu dönemde Londra'da dolaşırken postacının adını okuduğu bir genç kızın arabaya yaklaştığını, kendisine gelen zarfı eline alıp bakarak postacıya iade ettiğini gördü. Kızın posta ücretini ödeyecek parası olmadığını anlayan Hill, posta ücretini ödeyerek zarfı kıza uzattı. Bunun üzerine kız, Hill'e dönerek şöyle dedi: "Boşuna zahmet ettiniz. Ben öğreneceğimi zaten öğrenmiştim. Mektup, askerdeki kardeşimden geliyor. Yoksul olduğumuz için askere gitmeden önce aramızda kararlaştırdık. Birbirimize yazdığımız mektupların zarfına bir çarpı işareti koyacaktık. Çarpı işareti, sağlıklı olduğumuz ve bir sıkıntımızın olmadığı anlamına gelecekti." Hill, o gün, bu olayı parlamentoda konu etti ve parlamento, posta ücretini mektubu alanın değil gönderenin ödemesine, ödemenin yapıldığının belirtilmesi için zarfın üzerine bir kağıt yapıştırılmasına karar verdi.

KIBRIS’TA PULCULUK:

                 KKTC Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü 6 Ocak 1964 yılından bu yana hizmetlerini özveri ile yürütmektedir. Kendi imkânlarımız ile hazırlanan ve basılan pullarımız, ilk kez 1970 yılında Sosyal Yardım Serisi ile başlamış ve bunu 1973 yılında Cumhuriyetin 50. Yılı serisi; 1975'ten itibaren de çeşitli konularda basılan pul serileri takip etmiştir. 

 2015 sonu itibarı ile, tamamı ile Daire arşivinde yer alan 300 seri ve 850’yi aşkın farklı pul, çeşitli konuları içermekte ve her yıl hazırlanan emisyon programları çerçevesinde basılıp satışa sunulmaktadır. Pullarımıza ek olarak, filâtelik öneme haiz ilk gün zarfları da hazırlanmakta ve pulların satışa sunulduğu ilk gün zarfları da birlikte satılmaktadır. Bugüne kadar 300’ü aşkın ilk gün zarfı hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Yine bugüne kadar 10 sürşajlı pul serisi satışa sunulmuştur. 

 KKTC'nin tanıtılmasında çok büyük bir yeri olan pulculukla, ülkenin tarihi, coğrafyası, kültürü ve mesaj verici önemli olaylar hakkında tanıtıcı kompozisyonlar oluşturulmakta ve pullar sayesinde dünyaya ulaştırılmaktadır. Dünya ülkeleri bizleri siyasî yönden tanımasa da, dış ülkelere gönderdiğimiz her mektupta pullarımız o ülkelere girmekte ve halkın eline ulaşmaktadır. Böylece doğrudan olmasa da KKTC'nin tanıtımı yapılmaktadır. 

 Filâtelistler, KKTC'nin varlığını çok iyi bilmekte ve birçok yabancı filâtelist, abonemiz olarak KKTC pullarını ve İGZ'lerini koleksiyonlarında bulunmaktadırlar. 

 Uluslararası pul sergilerine KKTC olarak katılmamız siyasî nedenlerle engellenmektedir; ancak yabancı pul dergileri, pullarımız hakkında makaleler yayınlamakta ve KKTC hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedirler.