Menu
  1. ANASAYFA
  2. KURUMSAL
  3. BAĞLI BİRİMLER
  4. MEVZUAT
  5. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
  6. GALERİ
  7. Filateli Servisi
  8. İLETİŞİM

KURUMSAL YAPIMIZ

KKTC, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü 6 OCAK 1964 yılından bu yana hizmetlerini özveri ile yürütmektedir. Kendi imkanlarımız ile hazırlanan ve basılan pullarımız ilk kez 1970 yılında Sosyal Yardım serisi ile başlamış ve bunu 1973 yılında Cumhuriyetin 50. Yılı 1975'ten itibaren de çeşitli konularda basılan pul serileri takip etmiştir.

Dairemiz esas itibarıyla tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi, halkımıza hizmet vermenin yanında , yıllık cari harcamalar toplamının çok üzerinde gelir elde eden ve Cumhuriyetimizin içinde bulunduğu özel koşullar gereği ayrıca bir önem taşıyan tanıtım işlevini de yerine getiren bir kamu kuruluşudur . Böylesi üç önemli olguyu bünyesinde barındıran Posta Dairesi bu nedenlerledir ki her zaman üretken, dinamik ve yenilikleri izleyip uygulamaya koyabilme yeteneğine sahip olmak zorundadır.

KKTC'nin tanıtılmasında çok büyük bir yeri olan pulculukla, ülkenin tarihi, coğrafyası, kültürü ve mesaj verici önemli olaylar, hakkında tanıtıcı kompozisyonlar yaratılmakta ve pullar sayesinde dünyaya ulaştırılmaktadır . Dünya ülkeleri bizleri siyasi yönden tanımasa da dış ülkelere gönderdiğimiz her mektupta pullarımız o ülkelere girmekte ve halkın eline ulaşmaktadır, böylece endirek olsa da KKTC'nin tanıtımı yapılmaktadır. 


Filatelistler KKTC'nin varlığını çok iyi bilmekte ve birçok yabancı filatelist abonemiz KKTC pullarını / iGZ'lerini koleksiyonlarında bulundurmaktadırlar. 

Uluslararası pul sergilerine KKTC olarak katılmamız siyasi nedenlerle engellenmektedir, ancak yabancı pul dergileri pullarımız hakkında makaleler yayınlamakta ve KKTC hakkında detaylı bilgiler vermektedirler.

Hedefimiz hizmet alanımızı Dünya'daki çağdaş örneklerin paralelinde geliştirmek ve bunun neticesinde başta insanımıza hizmet olmak üzere, tüm görevlerimizi olması gerektiği gibi yerine getirmektir.

Posta Dairesi Genel Müdürlüğü, 35 şube ile sizlere hizmet vermektedir.