Menu
  1. ANASAYFA
  2. KURUMSAL
  3. BAĞLI BİRİMLER
  4. MEVZUAT
  5. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
  6. GALERİ
  7. Filateli Servisi
  8. İLETİŞİM

TARİHÇE

Lefkoşa Posta Dairesi binası, 1925 yılında İngiliz sömürge idaresi tarafından yaptırılmıştır. 1960 yılına kadar Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından posta hizmetleri için kullanılan bu binada, Türkler ve Rumlar birlikte çalışmışlardır. Daha sonraki yıllarda, Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Postalarını kurarak; binayı da bu kurumun merkezi haline getirdi.

KIBRIS'TA POSTA HİZMETLERİ VE TÜRK POSTALARI

Kıbrıs’ta bilinen anlamda posta olayı ilk olarak 1872 yılında gerçekleştirildi. İlk mektup bu tarihte Kıbrıs’tan İstanbul’a gönderilmiştir 1880 yılında mevcut İngiliz pulları üzerine Cyprus (Kıbrıs) yazılarak Kıbrıs’taki postahanelerde kullanılmaya başlanmıştır. 16 Ağustos 1960 tarihinde 49 Türk çalışıyordu. 

İlk etapta yabancı elçilikler kanalıyla, Kızılay ve Kızılhaç yardımıyla yapılan sınırlı haberleşme İngiliz irtibat subaylarıyla da bir ölçüde gerçekleştirildi. 

6 Ocak 1964 günü Kıbrıs Türk Yönetimi kendi ayrı posta servislerini hizmete sokarak Türk bölgelerindeki postahanelerinde "Ay-Yıldızlı" sabit tarih damgası kullandırmaya başlamıştır. 

KKTC'de 1982 yılından beri ihtiyaç olan pulların basımı yurt içinde gerçekleştirilmiştir. 

VENEDİK DÖNEMİ 

Kıbrıs'ın posta tarihi Venedik döneminde başlar. 17/80/1353 tarihini taşıyan bu ilk mektup Magosa'dan İstanbul'a ( o zamanki ismi ile Constantinoplc'a ) gönderilmiştir. Adada ilk posta teşkilatını kuran Venediklilerdir. O devirlerde zarfların üzerinde "Tanrı onu koruyor anlamına gelen C.D.G. (CHE DIO GUARDI) harfleri basılırdı. 

AVUSTURYA POSTA ACENTESİ 

1840 yılında pulların posta hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasıyla Kıbrıs'ın Avusturya Posta Dairesi Larnaka'ya bir posta şubesi açarak bunu 1845 - 1864 yılları arsında çalıştırdı. Bu devrede el basımı pullar kullanıldı. 1864 - 1871 yılları arasında yine Avusturya Posta Dairesi modern pulları kullanarak "LARNACCA DI CIPRO" ismini taşıyan mühürleri kullanarak posta hizmetlerini sürdürüldü.

OSMANLI DÖNEMİ 

1871 yılında Osmanlı idaresi Lefkoşa'da bir posta merkezi açıp hizmete koydu. Bu dönemde üzerine Eski Türk harfleri ile "KIBRIS" yazılmış olan Osmanlı pulları kullanıldı. Osmanlı Posta Dairesi Kıbrıs’ın 1878'de İngilizlere kiralanmasıyla kapatıldı. Bu 7 yıllık dönemde Türk pullarının kullanıldığı çok az gönderi yapıldığı için bu döneme ait fazla bir örneğe rastlanılmadı. 

İNGİLİZ DÖNEMİ 

Kıbrıs, 8 Temmuz 1878'de İngiliz idaresine girdi. İngilizler ayni yıl 27 Temmuz'da Larnaka'da bir posta şubesi açarak hizmete koydular. Kısa bir zamanda adanın diğer 5 ilçesinde de posta şubeleri açtılar. Bu dönemde adadaki posta daireleri İngiltere Posta Dairesinin kontrolünde çalışıyorlardı ve İngiltere'de kullanılan pulların aynileri kullanılıyordu. 1 Nisan 1880 ile 30 Haziran 1881 tarihleri arasında İngiliz pulları üzerleri İngilizce "CYPRUS" ismi basılarak kullanıldı. 1 Temmuz 1881 'de ilk defa üzerinde "CYPRUS" "KIBRIS" yazan pullar basıldı. İngilizlerin Kıbrıs'ın yönetimini alışlarının ellinci yılı olan 1928'e kadar, Kıbrıs pullarının üzerinde dönemlerinin kraliçesinin ve krallarının portreleri basılmaktaydı. 1 Şubat 1928'de Kıbrıs'tan çeşitli manzaralar gösteren bir seri pul basıldı. Kıbrıs, 16 Ağustos 1960'a kadar İngiliz idaresinde kaldı. O tarihte "KIBRIS CUMHURİYETİ" kuruldu. 

KIBRIS CUMHURİYETİ DÖNEMİ 

16 Ağustos 1960'ta Türklerin ve RumIarın ortaklığına dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. O gün bağımsızlığı simgeleyen iki seri pul çıkarıldı. Daha sonraki yıllarda da düzenli pul serileri basılarak posta hizmetlerinde kullanıldı. Kıbrıs pullarının üzerinde Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak “Kıbrıs” yazısı bulunmaktadır. 1963 yılındaki olaylar sonucu tüm devlet olanaklarından olduğu gibi posta hizmetlerinden de dışlanan Türk yönetimi 6 Ocak 1964’te Kıbrıs Türk Postalarını kurdu.